projekty domów jednorodzinnych, szeregowych, garaży
Dokumentacja projektowa

Zawartośc dokumentacji projektowej

Zasady wykorzystania dokumentacji

I. Projekt architektoniczny

II. Projekt konstrukcyjny

III. Projekt instalacji sanitarnych

IV. Projekt instalacji elektrycznych

Dlaczego warto kupić projekt u nas?
Uzyskiwanie pozwolenia na budowę
Zmiany w dokumentacji
Adaptacja projektu
Zakup dokumentacji
FAQ - najczęstsze pytania
Zgodnie z przepisami
Prawo budowlane
mailto:projekty@kreocen.pl
  strona główna > artykuł: Dokumentacja projektowa

abc budującego

Dokumentacja projektowa
Projekt architektoniczny domu lub garażu stanowi część PROJEKTU BUDOWLANEGO, który jest podstawą do wydania pozwolenia na budowę.
Cały projekt budowlany składa się z

1. Projektu architektonicznego (w czterech egzeplarzach), który oferujemy Państwu do sprzedaży. Projekt architektoniczny musi być przystosowany (i podpisany) przez OSOBĘ ADAPTUJĄCĄ (w miejscu zamieszkania budującego) do warunków lokalizacji, a w razie potrzeby, także do planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

2. Projektu zagospodarowania działki, który wykonuje OSOBA ADAPTUJĄCA.

3. Opinii i uzgodnień.

  Zawartośc dokumentacji projektowej
Zawartość dokumentacji projektów gotowych, często nazywanych też katalogowymi, składa się z CZTERECH egzemplarzy projektu. Przy czym każdy egzemplarz zawiera:

I. projekt architektoniczny,
II. projekt konstrukcyjny,
III. projekty instalacji gazowej oraz sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej,
IV. projekt instalacji elektrycznej.

Kazdy z tych projektów składa się z opisu technicznego oraz części rysunkowej.
  Zasady wykorzystania dokumentacji
Sprzedawane przez nas projekty są tzw. projektami gotowymi i stanowią jedną z części projektu budowlanego, potrzebną do wydania pozwolenia na budowę. W celu opracowania kompletnej dokumentacji należy uzyskać od odpowiednich instytucji uzgodnienia dotyczące przyłączy mediów, zlecić uprawnionym osobom opracowanie adaptacji projektu do warunków lokalnych i wykonanie projektu zagospodarowania działki i przyłączy mediów na podstawie uzyskanych warunków, skompletować inne dokumenty wymagane przez właściwy sprawie urząd.
Projekt służy do jednokrotnej realizacji budynku.


  I. Projekt architektoniczny
I.A. Opis techniczny.

Obejmuje on:
- przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, jego charakterystyczne parametry techniczne w szczególności (kubatura, zestawienie powierzchni oraz wysokość i długość),
- formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

I.B. Część rysunkowa: (widoki zewnętrzne, rzut parteru, rzut poddasza, rzut więźby dachowej, rzut dachu, przekroje, wykazy stolarki zewnętrznej i wewnętrznej).

Dokumentacja zawiera niezbędne do realizacji projektu rysunki:
- elewacji w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku wykończeniowych materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji,
- rzutów wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widoku dachu lub przykrycia oraz przekrojów poprzecznych budynku.


  II. Projekt konstrukcyjny
II.A. Opis techniczny i obliczenia statyczne.

Ta część obejmuje układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (schematy), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych.

II.B. Część rysunkowa: rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi.

Projekt konstrukcyjny obrazuje:
- sposób fundamentowania (rzut ław i przekroje),
- rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych,
- zestawienia stali zbrojeniowej,
- zestawienie płyt stropowych i elementów monolitycznych,
- usytuowanie klatki schodowej i jej otoczenia.


  III. Projekt instalacji sanitarnych
III.A. Opis techniczny.

Jest to opis rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń.

III.B. Część rysunkowa

Ta część zawiera rysunki techniczne obrazujące zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym: (instalacje oraz urządzenia budowlane: sanitarne, grzewcze, wentylacyjne, gazowe, elektryczne oraz piorunochronne).

m.in.:
- rzut parteru i rzut poddasza - inst. WOD.-KAN.
- rozwinięcie inst. WOD.-KAN.
- rzut parteru i rzut poddasza - inst. C.O.
- rozwinięcie inst. C.O.
- ułożenie rur w posadzce.


  IV. Projekt instalacji elektrycznych
IV.A. Opis techniczny i wykaz materiałów.
IV.B. Rysunki: oznaczenia, schemat ideowy zasilania, inst. elektr. – rzut parteru, inst. elektr. – rzut piętra.

UWAGA:
- Faktyczne zestawienie rysunków może być inne w zależności od wielkości obiektu i jego stopnia komplikacji.
- W treści opisów i na rysunkach zawarte są zestawienia materiałów.
- Do kompletu dokumentacji projektowej dołączane są kopie uprawnień projektantów, zaświadczenia o przynależności do izb branżowych i faktura.
- Ponadto, do projektów wydawana jest na życzenie klienta, bezpłatna, pisemna zgoda na dokonanie zmian w projekcie podczas adaptacji na działce. Każda zgoda podpisana jest własnoręcznie przez autora projektu.

 
domy
domy parterowe
gotowe projekty domów
projekty dom
projekty domow
projekty domów 2-rodzinnych
projekty domów bliźniaczych
projekty domów dla dewelopera
projekty domów drewnianych
projekty domów energooszczędnych
projekty domów nowoczesnych
projekty domów parterowych
projekty domów podpiwniczonych
projekty domów szeregowych
projekty domów szkieletowych
projekty domów tradycyjnych
projekty domów wielorodzinnych
projekty domów z bali
projekty domów z poddaszem
projekty rezydencji
kontakt mapa serwisu polityka prywatności regulamin Portal kreoCEN.pl