projekty domów jednorodzinnych, szeregowych, garaży
Dokumentacja projektowa
Dlaczego warto kupić projekt u nas?
Uzyskiwanie pozwolenia na budowę
Zmiany w dokumentacji
Adaptacja projektu
Zakup dokumentacji
FAQ - najczęstsze pytania
Zgodnie z przepisami
Prawo budowlane
mailto:projekty@kreocen.pl
  strona główna > abc budującego

abc budującego

Adaptacja projektu
  Na czym polega adaptacja?
Adaptacja projektu jest to przystosowanie projektu architektoniczno - budowlanego do:

- WYMAGAŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Zawarte są tam wymagania dotyczące: wysokości bydynku w kalenicy, kątu nachylenia dachu, maksymalnej powierzchnii zabudowy, szerokości i/lub wysokości elewacji frontowej, poziomu posadowienia parteru itp. Może się zdarzyć, że projekt gotowy nie spełnia niektórych wymagań lub nieznacznie od nich odbiega. Wówczas architekt adaptujący (w miejscu zamieszkania inwestora) moze wprowadzić zmiany na podstawie pisemnej zgody, otrzymanej od autora projektu.

- WARUNKÓW LOKALIZACJI DZIAŁKI. Zadaniem architekta adaptującego jest sprawdzenie założeń lokalizacyjnych przyjętych w projekcie gotowym. Muszą one odpowiadać warunkom panującym na rzeczywistym gruncie. W szczególności nalezy sprawdzić:
- parametry gruntowe na podstawie badań geotechnicznych,
- ukształtowanie terenu,
- poziom przemarzania gruntu,
- położenie działki w strefach obciążenia wiatrem i śniegiem.

W przypadku kiedy działka ma inne parametry niż przyjęte w projekcie gotowym, achitekt adaptujący wprowadza zmiany, na które wyrażona jest zgoda.

- INDYWIDUALNYCH POTRZEB I UPODOBAŃ INWESTORA. Architekt adaptujący może wprowadzić wszelkie modyfikacje na życzenie inwestora pamiętając o tym, że projekty domów typowych podlegają ochronie prawa autorskiego i na wszystkie (wyszczególnione) zmiany potrzebna jest zgoda z podpisem autora projektu.
  Kto dokonuje adaptacji?
Adaptację projektu nalezy powierzyć odpowiedniej firmie lub osobie, która posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i jest członkiem izby architektów lub inżynierów.
Najlepiej jeżeli jest to projektant działający w miejscu lokalizacji działki.

  Projekt zagospodarowania działki.
jest to dokument sporządzony na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych. Zawiera on:
- usytuowanie budynku na działce z okresleniem odległości od granic działki i poziomem posadowienia domu względem rzędnych terenu,
- trasy przyłączy od planowanego budynku do sieci istniejącego uzbrojenia,
- układ komunikacji na działce,
- obszar powierzchni utwardzonych i projektowane uksztłtowanie terenu,
- ew. projekt wjazdu na działkę.

Projekt zagospodarowania działki uzgadania się w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, w Zakładzie Energetycznym i Zakładzie Gazowniczym, a następnie w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Z.U.D.P.).
  Informacja GINB
Pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie możliwości wykorzystania tzw. projektów gotowych, jako projektów architektoniczno – budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego.

 
domy
domy parterowe
gotowe projekty domów
projekty dom
projekty domow
projekty domów 2-rodzinnych
projekty domów bliźniaczych
projekty domów dla dewelopera
projekty domów drewnianych
projekty domów energooszczędnych
projekty domów nowoczesnych
projekty domów parterowych
projekty domów podpiwniczonych
projekty domów szeregowych
projekty domów szkieletowych
projekty domów tradycyjnych
projekty domów wielorodzinnych
projekty domów z bali
projekty domów z poddaszem
projekty rezydencji
kontakt mapa serwisu polityka prywatności regulamin Portal kreoCEN.pl