projekty domów jednorodzinnych, szeregowych, garaży
Dokumentacja projektowa
Dlaczego warto kupić projekt u nas?
Uzyskiwanie pozwolenia na budowę
Zmiany w dokumentacji
Adaptacja projektu
Zakup dokumentacji
FAQ - najczęstsze pytania
Zgodnie z przepisami
Prawo budowlane
mailto:projekty@kreocen.pl
  strona główna > abc budującego

abc budującego

Uzyskiwanie pozwolenia na budowę
  Aby rozpocząć budowę domu konieczne jest:
1) Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub -jeśli taki nie istnieje - uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (Wydział Architektury Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy).

2) Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej — tylko wtedy gdy grunt posiada klasę od I do III.

3) Wykonanie przez geodetę aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych.

4) Uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów:
• gazu (Zakład Gazowniczy — miejski, okręgowy, dzielnicowy)
• energii elektrycznej (Zakład Energetyczny)
• wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji).

5) Wykonanie opinii geologicznej lub uzyskanie od projektanta oświadczenia o geotechnicznych warunkach posadowienia.

6) Zakup projektu gotowego lub opracowywanego na indywidualne zamówienie. W przypadku projektu gotowego: wykonanie adaptacji (czyli dostosowania projektu do istniejących w danym terenie warunków oraz wymagań Inwestora) oraz projektu zagospodarowania działki (czyli naniesienie projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych wraz z bilansem terenu na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową).


7) Uzyskanie uzgodnień:
• ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej),
• projektu gazowego (Zakład Gazowniczy),
• projektu przyłącza energii elektrycznej (Zakład Energetyczny),
• projektu przyłącza wody i kanalizacji (Zakład Wodociągów i Kanalizacji).

Wszystkie w/w dokumenty, wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,wypisem i wyrysem z ewidencji gruntów, aktem własności oraz wnioskiem o pozwolenie na budowę, składamy w terenowym wydziale administracji architektoniczno-budowlanej. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę czekamy 14 dni aż się uprawomocni.
Następnie uzyskujemy "Dziennik budowy" i deklarację o podjęciu obowiązków kierownika budowy, wydaną przez osobę uprawnioną wraz z kserokopią jej uprawnień budowlanych.
Po przebyciu takiej właśnie administracyjnej drogi możemy rozpocząć budowę swego wymarzonego domu.

 
domy
domy parterowe
gotowe projekty domów
projekty dom
projekty domow
projekty domów 2-rodzinnych
projekty domów bliźniaczych
projekty domów dla dewelopera
projekty domów drewnianych
projekty domów energooszczędnych
projekty domów nowoczesnych
projekty domów parterowych
projekty domów podpiwniczonych
projekty domów szeregowych
projekty domów szkieletowych
projekty domów tradycyjnych
projekty domów wielorodzinnych
projekty domów z bali
projekty domów z poddaszem
projekty rezydencji
kontakt mapa serwisu polityka prywatności regulamin Portal kreoCEN.pl