projekty domów jednorodzinnych, szeregowych, garaży
Dokumentacja projektowa
Dlaczego warto kupić projekt u nas?
Uzyskiwanie pozwolenia na budowę
Zmiany w dokumentacji
Adaptacja projektu
Zakup dokumentacji
FAQ - najczęstsze pytania
Zgodnie z przepisami
Prawo budowlane
mailto:projekty@kreocen.pl
  strona główna > abc budującego

abc budującego

Zmiany w dokumentacji
  Kto dokonuje zmian?
Wszystkie projekty domów jednorodzinnych prezentowane na tym portalu są to dokumentacje GOTOWE, WYKONANE i POWTARZALNE do sprzedaży.
Wszelkie zmiany, które chcieliby Państwo dokonać przy realizacji projektu sa już zadaniem architekta, który bedzie dostosowywal projekt do Państwa konkretnej działki, czyli OSOBY ADAPTUJĄCEJ.

My ze swojej strony dołączamy jedynie bezpłatną, pisemną zgodę autora na dokonanie tych zmian w projekcie. Dokument ten jest podstawą dla architekta adaptującego / kierownika budowy do dokonania tych zmian podczas realizacji.

OSOBA ADAPTUJĄCA.
Może to być osoba z uprawnieniami projektowymi lub firma specjalizująca się realizacji i ADAPTACJI PROJEKTÓW w miejscu zamieszkania inwestora budującego dom.
  Pisemna zgoda na zmiany
ZGODA NA ZMIANY W PROJEKCIE jest to dokument, pod którym podpisuje się autor projektu. Wyszczególnia się w nim wszystkie zmiany, które zażyczy sobie inwestor np. zmianę technologii / materiałów budowlanych, zmianę elementów nie kostrukcyjnych wewnątrz budynku (ścian działowych, drzwi wewnętrznych, rodzaju rozmieszczenia wszelkich instalacji wewnętrznych itp.). Pisemna zgoda jest podstawą dla architekta adaptującego projekt do działki do naniesienia zmian w projekcie.
Dokument ten jest przesyłany wraz z dokumentacją bezpłatnie.
  Dopuszczalne zmiany bez zgody
Autorzy projektu, zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r o prawie autorskim, zachowują pełnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.

Do dopuszczalnych zmian w ramach adaptacji nie wymagających zgody projektanta zalicza się między innymi:

1. Dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych występujących na danym terenie.
2. Zmiana programu funkcjonalnego budynku związana z likwidacją lub przesuwaniem ścianek działowych i otworów drzwiowych, również w ścianach nośnych.
3. Zmiana szerokości i kształtu schodów.
4. Zmiana technologii stropów przy zachowaniu koncepcji układu konstrukcyjnego.
5. Zmiana nachylenia połaci dachowych w granicach 5°.
6. Zmiana ilości, wielkości i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych.
7. Zmiana technologii budowlanych, materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych oraz zewnętrznych i wewnętrznych materiałów wykończeniowych, pod warunkiem nie pogorszenia ich jakości parametrów termicznych.
8. Zmiany adaptacyjne w projektach branżowych (instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania i elektryczna) są dopuszczalne pod warunkiem zachowania obowiązujących norm technicznych i przepisów prawa budowlanego.
9. Wykonanie projektu podpiwniczenia budynku lub jego likwidacji.
10. Zabudowanie wiaty garażowej lub rezygnacja z wiaty (jeśli występuje w projekcie).
11. Rezygnacja z balkonów przy ścianach szczytowych (jeśli występują w projekcie).
12. Realizacja projektu w wersji lustrzanego odbicia (wersji lewostronnej).

Zgody na wszelkie inne zmiany, jeśli będą możliwe do wprowadzania i nie będą szkodziły architekturze budynku wyrażane zostaną pisemnie przez autorów projektu na oświadczeniu dokładanym do dokumentacji technicznej.

Zmiany adaptacyjne należy nanosić na projekt kolorem czerwonym. Wykonać to może osoba tylko z odpowiednimi uprawnieniami.
 
domy
domy parterowe
gotowe projekty domów
projekty dom
projekty domow
projekty domów 2-rodzinnych
projekty domów bliźniaczych
projekty domów dla dewelopera
projekty domów drewnianych
projekty domów energooszczędnych
projekty domów nowoczesnych
projekty domów parterowych
projekty domów podpiwniczonych
projekty domów szeregowych
projekty domów szkieletowych
projekty domów tradycyjnych
projekty domów wielorodzinnych
projekty domów z bali
projekty domów z poddaszem
projekty rezydencji
kontakt mapa serwisu polityka prywatności regulamin Portal kreoCEN.pl