Pozwolenie na budowę: krok po kroku

Pozwolenie na budowę: krok po kroku

Zanim zaczniemy budować dom

Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Zanim złożymy niezbędne dokumenty, konieczne jest uzyskanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, wykonanie przez geodetę aktualnej mapy sytuacyjno- wysokościowej, przeznaczonej do celów projektowych. Podstawą jest projekt, który trzeba zaadoptować do istniejących na działce warunków.

Następnie należy uzyskać warunki techniczne dostawy mediów, zlecić wykonanie opinii geologicznej, uzyskać decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Z pakietem powyższym dokumentów można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę, jakich dokumentów potrzebujemy? 

Do wniosku należy dołączyć: cztery egzemplarze projektu wraz z opiniami, pozwoleniami, oświadczenie o prawnych możliwościach dysponowania nieruchomością, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jeśli wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone w komplecie i na czas, oraz są poprawne i nie wzbudzają zastrzeżeń, pozwolenie na budowę zostanie wydane. Jeśli brakuje dokumentu lub jest niekompletny, braki należy uzupełnić, w przeciwnym wypadku pozwolenie nie zostanie wydane.

Organ, który wydaje pozwolenie na budowę ma 65 dni na podjęcie decyzji i wydanie opinii. Poza sezonem termin zazwyczaj jest krótszy, natomiast tuż przed sezonem składanych jest najwięcej wniosków.

Organem wydającym jest Starostwo, w którego obwodzie znajduje się działka. Decyzja o pozwoleniu na budowę staje się prawomocna w ciągu 14 dni, a sama budowa musi się rozpocząć w ciągu 3 lat od uzyskania pozwolenia.

Nowoczesny dom

ul. Piękna 5 25-415 Kraków

522-310-428

kontakt@e-projektydomow.pl