Pozwolenie na budowę domu

Pozwolenie na budowę domu

Prawo do budowy domu w Polsce

Niestety w naszym kraju wolność budowania wciąż jest dość poważnie ograniczona, nie tylko kosztami materiałów budowlanych i robocizny, ale również wymogami formalno-prawnymi. W zasadzie jest to aż dziwne, że mimo tych wszystkich ograniczeń, rynek budowlany dalej się rozwija i to w dość szybkim tempie.

Prawdopodobnie, jest to spowodowane faktem, że ludzie po prostu muszą gdzieś mieszkać, i nawet duże ograniczenia nałożone przez rząd, administrację, i samorządy są przełamywane. Na marginesie, to właśnie w większym stopniu jest przyczyną słabego tempa budowy mieszkań i domów w Polsce.

Warto jeszcze podkreślić, że od roku 1980 r. liczba mieszkań zwiększyła się jedynie z 9 do 13 mln, czyli w zasadzie o niecałe 35%. Przy w zasadzie niewielkiej różnicy w liczebności populacji w Polsce, oznacza to, iż średnio w 1980 r. w jednym mieszkaniu/domu mieszkały 4 osoby, dzisiaj natomiast – średnio 3 osoby przypadają na lokal.

Szacuje się, że nasycenie rynku mieszkań byłoby możliwe dopiero po zbudowaniu około 6 mln lokali. Jednak, w dzisiejszym tempie, nie jest możliwe osiągnięcie takiego rezultatu w ciągu najbliższych kilkunastu lat.

Co trzeba zrobić, by wybudować dom? 

- złożyć wniosek o tzw. wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (W skrócie: WziZT) - musimy w tym celu udać się do Gminnego Wydziału Architektury.

- W wydziale Geodezji – uzyskać kopię tzw. „mapy zasadniczej”

- Złożyć wnioski w zakładzie Energetycznym, Wodociągach oraz (jeśli planujemy przyłącz gazowy) w zakładzie gazowniczym. Po uzyskaniu zgody musimy oczywiście podpisać stosowne umowy z każdym z dostawców. Ponieważ w dziedzinie energetyki monopol został w pewnym stopniu przełamany i prawdopodobnie tendencja ta w ciągu najbliższych paru lat będzie narastać, warto zainteresować się różnymi dostawcami energii i porównać ich oferty, uwzględniając oczywiście koszty przyłączenia.

A jeśli chcemy złożyć już komplet dokumentów o pozwolenie na budowę, to będzie on zawierał:

- Dokumenty dotyczące własności (np. wypis ksiąg wieczystych, prawo użytkowania itp.)

- nasz projekt budowy w 4 egzemplarzach

- wypisy z planów zagospodarowania, i rejestru gruntów

- warunki techniczne dostawców (energetyka, wodociągi, gazownia).

Kiedy poinformować organ o rozpoczęciu budowy domu?

Z 7-dniowym wyprzedzenie musimy poinformować starostwo powiatowe o rozpoczęciu budowy. Niezbędny będzie dziennik budowy z postępem prac budowlanych.
Jeśli do 2 lat po uzyskaniu pozwolenia nie rozpoczniemy budowy, lub zaniechamy jej na 2 lata, pozwolenie straci ważność.

Nowoczesny dom

ul. Piękna 5 25-415 Kraków

522-310-428

kontakt@e-projektydomow.pl