Ile wart jest audyt prawny w nieruchomościach?

Ile wart jest audyt prawny w nieruchomościach?

​W ostatnich latach inwestowanie w nieruchomości cieszy się ogromną popularnością. Osoby prywatne, przedsiębiorcy oraz fundusze inwestycyjne decydują się na wynajem mieszkań, aby uchronić swój majątek przed inflacją. Ważne jest, aby przed zainwestowaniem kapitału dokładnie zbadać stan prawny i faktyczny nieruchomości. Due diligence to audyt prawny, który bada stan prawny i faktyczny nieruchomości.

W jakim celu przeprowadza się audyt prawny nieruchomości?

Inwestorzy nadal nie praktykują due diligence nieruchomości. Audyt ten ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń, które mogą być związane z zakupem nieruchomości. Audyt prawny może być również używany do pomocy w identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla nieruchomości, które planujemy kupić w przyszłości. Ryzyko i niebezpieczeństwa związane z inwestycją mogą okazać się na tyle poważne, że zakup może nie mieć sensu.

Czy warto zlecić audyt nieruchomości?

W pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić, czy nieruchomość jest w naszym posiadaniu zgodnie z prawem. Polega to na sprawdzeniu tytułu prawnego do nieruchomości. Możliwe jest również skorzystanie z dokumentacji, która stanowi podstawę nabycia tytułu prawnego do nieruchomości. Ważne jest również sprawdzenie, czy nie było żadnych innych wniosków hipotecznych i gruntów. Następnie należy sprawdzić, czy sprzedający nie zalega z podatkami lub płatnościami ZUS. Warto sprawdzić, czy zagraniczny właściciel nieruchomości dokonał jakichkolwiek płatności poza podatkiem od nieruchomości. Należy również sprawdzić, czy nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej i mediów.

Ale to nie koniec. Ważne jest, aby sprawdzić, czy osoby trzecie mają jakiekolwiek prawa do nieruchomości podczas wykonywania audytu prawnego. Dotyczy to zarówno potencjalnych spadkobierców i najemców, jak i dzierżawców. Należy również zweryfikować stosunki osób trzecich do nieruchomości, w tym pierwokupu i odkupu. Musimy zweryfikować hipotekę i uzyskać informacje o ewentualnych lub istniejących sporach.

Weryfikacja działki pod inwestycję

Nie należy kupować nieruchomości jako inwestycyjnej. Przed zakupem należy sprawdzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Należy wystąpić o wpis, jeśli nieruchomość jest objęta planem. Pozwoli to na sprawdzenie, czy działka została przeznaczona zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego. Należy również sprawdzić, czy na terenie, na którym dokonujemy zakupu, znajdują się obszary objęte ochroną przyrody. Ważne jest, aby dowiedzieć się, jakie ograniczenia i nakazy ich dotyczą.

Ważne jest, aby sprawdzić, czy na działce, na której chcemy ją kupić, nie są wzniesione żadne obiekty budowlane. Przyjrzyjmy się ostatecznym decyzjom dotyczącym pozwoleń na użytkowanie. Dobrze jest też sprawdzić, czy budynki nie są zabytkami i czy działka nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Kwestie środowiskowe to ostatni etap audytu. Najlepszą osobą do przeprowadzenia audytu nieruchomości jest prawnik. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nie ma żadnych przeoczeń, a wszystkie pozwolenia i umowy zostały podpisane prawidłowo. Możemy uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji, przeprowadzając dokładne badanie due diligence nieruchomości.

Partner publikacji: https://nwlegal.pl

Nowoczesny dom

ul. Piękna 5 25-415 Kraków

522-310-428

kontakt@e-projektydomow.pl