Działka a dom. Jakie są obwarowania prawne budowy domu na działce?

Działka a dom. Jakie są obwarowania prawne budowy domu na działce?

Czego dotyczą obwarowania prawne budowy domu na działce?

Istnieją prawne obwarowania dotyczące kwestii budowy domu na działce. Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury budynki mieszkalne posadowione na działce nie mogą znajdować się bliżej, niż 4 metry do sąsiedniej działki, w przypadku, gdy budynek z tej strony ma okna lub drzwi.

Jeśli ściana od strony sąsiada nie ma otworów, wystarczą 3 metry odległości do najbliższego sąsiada.

Są to standardowe odległości, ale pewne elementy budynku, takie jak gzymsy, balkony, tarasy mogą znajdować się w odległości min. 1,5 m od granicy z działką położoną obok.

Zmiany w prawie. Jak należy zbudować dom na działce?

W 2009 roku część przepisów uległa zmianie, w tym dotyczące domów, które znajdują się bezpośrednio przy granicy działki. Można wybudować dom przy samej granicy, ale tylko w przypadku, gdy ściana tego domu nie ma okien, a dom sąsiada również posadowiony jest przy granicy i też nie ma okien.

Dom nowopowstały nie może mieć ściany większej, aniżeli ściana sąsiada. Jest to jednak sytuacja problemowa, podobnie jak w przypadku bardzo wąskiej działki.

Wybrana działka musi być działką budowlaną, ponieważ inny rodzaj działki uniemożliwi zbudowanie na niej domu, a przekształcenie często jest niemożliwe. Działka budowlana musi posiadać swoje przeznaczenie zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z niego dowiemy się, czy działka przewidziana jest pod budownictwo jednorodzinne, czy może przemysłowe, handlowe.

Dobrze, jeśli działka ma dostęp do drogi publicznej, wówczas szybciej dostaniemy pozwolenie na budowę, a potem użytkowanie budynku.

 

Nowoczesny dom

ul. Piękna 5 25-415 Kraków

522-310-428

kontakt@e-projektydomow.pl