Drabiny montowane na stałe - wymogi przepisów

Drabiny montowane na stałe - wymogi przepisów

Czy wiecie, że drabiny montowane na stałe muszą spełniać minimalne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz normach PN-EN 131-2 i PN-EN ISO 14122-4?

Według aktualnego polskiego prawa „należy zapewnić dostęp do wszystkich pomieszczeń i części budynku, związanych z okresową obsługą maszyn i urządzeń oraz przeglądem i utrzymaniem stanu technicznego budynku. Jako dojścia i przejścia między różnymi poziomami mogą służyć drabiny, trwale zamocowane do konstrukcji”. Owe drabiny, o których mowa w ostatnim zdaniu muszą spełniać określone wymagania.

Minimalne wymagania przepisów dot. drabin montowanych na stałe

Po pierwsze, drabina montowana na stałe nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi i wystających elementów, o które użytkownik mógłby się skaleczyć lub zahaczyć podczas pracy na wysokości. Bardzo długie drabiny powinny być wyposażone w podesty spoczynkowe, znajdujące się w odległości ok. 8-10 m. Jeśli drabina jest dłuższa niż 3 m, to powinna zostać wyposażona w kosz ochronny lub inny, dostępny system ochrony przed upadkiem z wysokości, który mógłby skończyć się poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią użytkownika. Rozstaw obręczy owego kosza ochronnego, który zapewnia użytkownikowi bezpieczeństwo podczas pracy, powinien być nie szerszy niż 80 cm, a rozstaw prętów – nie szerszy niż 30 cm. Obręcz kosza ochronnego nie powinna być oddalona od drabiny na więcej niż 80 cm.

Sama drabina powinna być zamontowana w odległości od ściany nie mniejszej niż 15 cm, a kotwy mocujące nie mogą być rozstawione na odległość szerszą niż 200 cm. Minimalna szerokość drabiny montowanej na stałe to 50 cm, zaś rozstaw szczebli powinien być nie mniejszy niż 22,5 cm i nie większy niż 30 cm.

Kolejnym elementem drabin montowanych na stałe, który został szczegółowo opisany w przepisach, są szczeble. Muszą być one wyposażone w powierzchnię antypoślizgową, by użytkowanie drabiny było bezpieczne i by uniknąć jakichkolwiek poślizgnięć, zwłaszcza jeśli drabina zamontowana jest na zewnątrz budynku i narażona jest na warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, rosa. Minimalne wymiary przekroju szczebla to 20 mm, zaś maksymalne – 35 mm.  

Bezpieczeństwo podczas montowania drabin ponad wszystko

Wszystkie wyżej wymienione wymagania muszą zostać spełnione, by drabina montowana na stałe była bezpieczna i wygodna w użytkowaniu. Tego typu drabiny zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń i części budynku, związanych z okresową obsługą maszyn i urządzeń oraz przeglądem i utrzymaniem stanu technicznego budynku (np. wejścia na dachy, kominy, maszty). Mogą także stanowić drogi ewakuacyjne, a także pełnić rolę wejść inspekcyjnych i konserwatorskich do urządzeń technicznych. 

Nowoczesny dom

ul. Piękna 5 25-415 Kraków

522-310-428

kontakt@e-projektydomow.pl